کشور ما دشمنان شروری دارد/ توان دفاعی خود را افزایش می‌دهیم