هواوی Mate 9 را در سه نسخه متفاوت عرضه خواهد کرد

امروز تصویر از Mate 9 هواوی منتشر شد که وجود سه رنگ متفاوت در این محصول را مطرح می کند. در عین حال با توجه به این تصویر، شایعاتی که پیشتر در خصوص این پرچمدار مطرح شده بود مهر تاییدی دریافت می کنند. با توجه به این رندرها می توان نتیجه گرفت که نسخه ای […]