قانون استاندارد وزن کوله‌پشتی

دورانی که من و هم‌نسلانم مدرسه می‌رفتیم، کوله‌پشتی‌ای وجود نداشت. نه این که اصلا وجود نداشت؛ به شکل امروزی نبود.