همکاری آئودی، بی ام و و مرسدس بنز برای اتصال شبکه ای خودرو ها

سه غول خودروسازی آلمان برای ایجاد ارتباط بین خودرو‌هایشان به صورت یک شبکه متصل به هم، همکاری می‌کنند.