خبر عجیبی که بعد از ۱۰ سال منتشر شد/ اصرار علی‌آبادی به خط زدن دایی، گل‌محمدی و سهراب