نیروهای عراقی ۳ روستا را در جزیره الدولاب در غرب رمادی آزاد کردند