برگزاری مناقصه قراردادهای جدید نفتی به تعویق افتاد

قرار بود نخستین دور مناقصه در هفته اخر مهرماه برگزار شود اما با توجه به تاخیر یک هفته‌ای که در درخواست ارائه مدرک به وجود آمد احتمالا نخستین مناقصه یک هفته تا ۱۰ روز به تعویق بیفتد و در آبان ماه برگزار شود و شرکت های تایید شده از سوی شرکت ملی نفت ایران می […]