ادبیات دفاع مقدس باید برای خواننده باور پذیر باشد

خوشبختانه در دوران هشت سال دفاع مقدس به قدری اتفاقات و حماسه های زیبا و جذاب خلق شده که نیازی نیست، با اغراق و خیال پردازی آن را پر رنگ تر کنیم.