شورای انتخاب دو بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند

شورای انتخاب نمایش های بخش مسابقه تئاتر خردسالان و مسابقه تئاتر خیابانی بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.