چاقویی که آل‌سعود به پهلوی خودش زد

کارگران خارجی عربستان نه تنها مدت‌هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند بلکه کمک‌های غذایی و همچنین برق آنها نیز قطع شده است.