ملت ایران در دفاع مقدس اراده خود را به جهان تحمیل کرد

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم گفت: ملت ایران در دفاع مقدس اراده خود را به جهان تحمیل کرد.