هتل‌های امریکایی در ترکیه در خطر قرار دارد

کاخ سفید به اتباع خود که به ترکیه سفر می‌کنند و یا در این کشور حضور دارند نسبت به احتمال هدف قرار گرفتن هتل‌های با برند آمریکایی در جنوب ترکیه هشدار داد.