وزیر کشور عراق به زودی معرفی می‌شود

منابع وابسته به فراکسیون مواطن عراق، از معرفی قریب‌الوقوع جانشین وزیر کشور مستعفی خبر دادند.