بهبود سیستم‌های انتقال حرارت با فناوری نانو

محققان کشورمان در یک تحقیق تئوری، امکان تولید نانو سیالات، با بکارگیری نانولوله‌های کربنی، به منظور بهبود عملکرد حرارتی سیالات را مورد بررسی قرار دادند.