اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است

هیچ کس نمی‌تواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله‌الحسین(ع) نداشته باشد.