اولین همایش شهدای زن ورزشکار + فیلم

در این فیلم اولین همایش شهدای زن ورزشکار با حضور وزیر ورزش و جوانان و قهرمانان ورزشکار زن را می بینید.