خطر بیکاری ۱۱ میلیونی در ایران/ تائید بیکاری ۷ میلیونی در صحن علنی مجلس

بحران بیکاری در سال‌های گذشته به دلیل عدم توجه دولت به بخش مولد اقتصاد در حال تشدید است که در این باره با توجه به کاهش سطح عمومی اشتغال، آمار نزدیک به ۷ میلیون نفری بیکاران به طور تلویحی از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید شد.