رهبر انقلاب: نیروهای مسلح همواره آمادۀ ایفای نقش باشند