مرگ یک جوان سیاه پوست دیگر بدست پلیس آمریکا

پلیس آمریکا روز سه شنبه یک جوان سیاه پوست غیر مسلح دیگر را که گفته می شود از بیماری ذهنی رنج می برد، به ضرب گلوله از پای در آورد.