اتهام آمریکا به روسیه/ مسکو کاروان اقلام بشردوستانه را در حلب هدف قرار داده‌