ایران انفجارهای تروریستی در عراق را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ایران وقوع انفجارهای تروریستی در نقاط مختلف عراق را محکوم کرد.