خدمت زیر بیرق رهبری برای نیروهای مسلح افتخار است/ملت ایران صلح‌جو است و آغازگر هیچ جنگی نیست/تلاش برای تضعیف نیروهای مسلح، بازی در زمین دشمن است