برنامه مسابقات قهرمانی جهان پومسه مشخص شد

دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پومسه به میزبانی شهر “لیما” پرو آغاز می شود.