حلالی: حریف راحتی برای تیم پیکان نیستیم

سرمربی تیم هف سمنان گفت: بازی متفاوتی را شاهد خواهید بود و حریف راحتی برای پیکان نیستیم.