اگر زودتر برنامه بازیها را داشتیم از جام حذفی انصراف می دادیم

سرمربی تیم فوتبال پاراگ تهران گفت: برنامه بازی های جام حذفی خیلی فشرده است اگر زودتر برنامکه بازی ها به دستمان می رسید به احتمال زیاد انصراف می دادیم.