نصب تبلیغات محیطی نمایشگاه «عطرسیب» در سطح شهر تهران

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران از نصب تبلیغات محیطی نمایشگاه عطرسیب در مناطق ۲۲گانه شهر تهران همزمان با آغاز این نمایشگاه خبر داد.