۷ نیروی ارتش افغانستان از پایگاه آموزشی در آمریکا فرار کردند

براساس گزارش‌ها ۷ نیروی ارتش ملی افغانستان که برای آموزش نظامی به آمریکا اعزام شده‌ بودند، از پایگاه‌های آموزشی این کشور فرار کردند.