احساس تنهایی تا حدودی به ژن ها بستگی دارد

به تازگی پژوهشگران برای پیدا کردن دلایل تنهایی افراد به ژن‌ها مشکوک شده‌اند و دنبال ردپای آن‌ها در این مسئله هستند.