پاسخ کارتر به سوالی که ترامپ و کلینتون از آن فرار کردند!

وزیر دفاع آمریکا به سوالی که دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مناظره اخیر از پاسخ به آن فرار کردند، پاسخ داد….