اعتراض وکیل کیارستمی به صدور رای بدون توجه به نواقص اعلامی

مقدس همچنین درباره‌ی خبرهای منتشر شده از صدور حکم پزشک معالج عباس کیارستمی گفت: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است.