تسلیت علی دایی به مربی تیم فوتبال نفت+اینستاپست

علی دایی با انتشار پستی در اینستاگرامش خودر ا در غم مربی تیم نفت شریک کرد.