هشدار شورایعالی به تهیه‌کنندگان/دستمزد غیرمتعارف پرداخت نکنید

شورایعالی با تهیه کنندگانی که دستمزدهای غیر متعارف پرداخت کنند، بطور جدی برخورد خواهد کرد.