وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راه کردستان

یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهر به کار خود پایان می دهد.