نشست سراسری مدیران رسانه ملی با حضور رئیس صدا و سیما