توافق مسکو-آستانه برای تقویت همکاری‌ها در زمینه «اکو- حلال»

نهادهای دینی روسیه و قزاقستان توافق کردند همکاری‌های ۲ کشور را در زمینه «اکو-حلال» یعنی انجام تجارت همراه با رعایت اصول دینی و الزامات زیست محیطی تقویت بخشند.