توافق مسکو-آستانه برای تقویت همکاری‌ها در زمینه «اکو- حلال»