استقبال از روحانی به ضرر ورزشگاه قزوین(عکس)

ورزشگاه شهید رجایی شهر قزوین صبح امروز میزبان دکتر حسن روحانی، رییس جمهور بود.