بهروان: باید با تیم‌های انصراف دهنده برخورد کنیم

رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر با اشاره انصراف تیم‌ها از جام حذفی تاکید کرد پرونده این تیم‌ها به کمیته انضباطی ارجاع داده شد.