گزارش کامل برنامه شب‌های فوتبالی

برنامه شب‌های فوتبالی خلاصه بازی و حواشی روز اول هفته هفتم را پخش کرد و کارشناسی داوری این بازی‌ها را انجام داد.