به قول عادل نشد که بشود/ عذرخواهی جواد خیابانی از دو بازیکن فوتسال

گزارشگر صداوسیما که گزارش بازی فوتسال ایران و روسیه را برعهده داشت، بابت اشتباهش در خلال گزارش عذرخواهی کرد.