غیبت عجیب گولچ در تمرینات پرسپولیس

مدافع دو ملیتی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرینات ۲ روز اخیر تیمش غایب بوده است.