همکاری قضایی ایران و عمان رو به توسعه

معاون اول قوه قضائیه در دیدار دادستان کل کشور عمان ابراز امیدواری کرد:این رفت و آمدها به توسعه هر چه بیشتر همکاری قضائی دو کشور منجر شود.۱۳:۵۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر