ادعای نماینده مجلس: احمدی نژاد ۱۲ هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی دارد

بنا بر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رییس دولت است.