انتشار کارنامه نهایی پذیرفته‌شدگان کنکور در ساعت ۲۰ امشب

همچنین آن دسته از داوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده ولی پذیرفته نشده‌اند می‌توانند کارنامه علمی خود را در این روز مشاهده کنند.