رنگرز: عدم تمایل من برای سرمربیگری صحت ندارد

نایب‌رئیس پیشین فدراسیون کشتی گفت که موضوع مطرح شده درباره عدم تمایل او برای سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی صحت ندارد.