ساخت مشترک فیلم «راه شیالوین» توسط ایران و چین

طبق توافق انجام شده، مقرر شد علاوه برساخت فیلم سینمایی «راه شیالوین» فیلم‌های دیگری نیز در دستور کار تولید مشترک قرار گیرد.