پس از ۲۳ ماه وقفه رسانه ملی «افق رسانه» را از سر می‌گیرد

اولین همایش «افق رسانه» پس از ۲۳ ماه وقفه فردا در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.