ادعای ان‌ دی تی‌وی: کمپین هند برای انزوای پاکستان به دنبال حادثه یوری موفق بوده است

ان دی تی‌وی در مطلبی به سیر رخدادها میان هند و پاکستان در پی حادثه حمله به یک پایگاه نظامی در منطقه کشمیر و تشدید تنش‌ها میان دو طرف پرداخت.