درخواست خلیفه حفتر از از روسیه برای ارسال سلاح به لیبی

فرمانده ارتش ملی لیبی در نامه‌ای از مسکو خواست سلاح و تجهیزات جنگی به این کشور ارسال کند.