فراخوان صدها هزار خودروی وارداتی از سوی کره جنوبی

کره جنوبی خودروهایی را که از کیسه هوای «تاکاتا» استفاده می‌کنند، فراخوانده است.